DLVM, EDL og EDK hengetraverskraner

ABUS underhengende traverskraner tilbyr løsninger i bygg der kranskinnene er montert i tak i stedet for den tradisjonelle kranbanen på søyler. Optimale utkjøringsmål på løpekatt gjør det mulig å bruke maksimal tilgjengelig bygningsbredde.

Les mer om kranen lengre ned eller last ned brosjyren.

Teknisk

  • SWL opptil 8 t.
  • Spenner opptil 25m (lastavhengig)
  • Med kjetting- eller wiretalje
  • Leveres med ABURemote radiostyring som standard
  • For kranbaner hengende i tak
  • Ideell for lave bygninger og komplekse byggeforhold
  • Optimale utkjøringsmål på løpekatt
  • Intelligente funksjoner – kan leveres med ABUControl

Mer info

Kapasitet (t)

Maks spennvidde (m)

Type DLVM
Opp til 3,2 tonn

Type EDL
Opp til 5 tonn
Opp til 6,3 tonn
Opp til 8 tonn

Type EDK
Opp til 6,3 tonn
Opp til 8 tonn
14 meter


17,5 meter
17 meter
9 meter


25 meter
13 meter
Kompliserte bygningsforhold krever spesielle løsninger. Og de lar seg temmelig ukomplisert løse med ABUS hengetraverser. Ved å montere kranbanene under halltaket istedet for på søyler oppnås gode løsninger også ved vanskelige plass- og konstruksjonsforhold.

ABUS hengekraner utnytter plassen optimalt ved gode utkjøringsmål, traversbjelkens utstikk kan tilpasses de stedlige betingelsene. Ved å legge traversen mellom kranbanene kan krokhøyden forbedres ytterligere. ABUS hengekraner byr på løftekapasiteter opptil 8t. og spennvidder opptil 25m.

Utførelsene DLVM og EDL leveres med drager i traversbjelkeprofil, men type EDK har travers i et vridningsstivt, sveist boksprofil. Også til ABUS hengekraner finnes det et omfangsrikt tilbehørsprogram.

Forespørsel

1Kontaktinfo
2Behov