Kvalitetspolicy for Industrikran Norge AS

Kundefokus

Vi skal være ledene leverandør i vår bransje. Vi har kunden i fokus og skal levere produkter og tjenester som overgår kundens krav og forventninger.

Kvalitet

Vi skal tilby, levere og produsere feilfritt til enhver tid.

HMS

HMS arbeid inngår i alle våre aktiviteter. Vi skal ha null personskader.

Verdiskapning

Produkter og tjenester skal bidra til verdiskapning hos kunden.

Miljø

Vi har innarbeidet krav til miljøhensyn i våre rutiner for gjennomføring av oppdrag, på lik linje med krav til ivaretakelse av sikkerhet, helse og kvalitet.

Industrikran – Kvalitet i alle ledd