ELS endrager med sidekatt

ABUS ELS traverskran har sidemontert løpekatt, og er den kranen som gir den aller høyeste øvre krokstilling av endragerkranene og dermed optimal utnyttelse av den tilgjengelige høyden i bygget. Med kapasitet opp til 10 tonn og spennvidde 39 meter (lastavhengig) kan denne kranen dekke store områder der ELV og ELK ikke strekker til.

Les mer om kranen ved å klikke på «Last med PDF».

Teknisk

  • SWL opp til 10t.
  • Spenn opp til 39m (lastavhengig)
  • Leveres med ABURemote radiostyring som standard
  • Travers i sveist kasseprofil
  • Skrudde hjulkasser
  • Sidemontert løpekatt for optimal løftehøyde
  • Intelligente funksjoner – kan leveres med ABUControl

Mer info

Kapasitet (t)

Maks spennvidde (m)

Opp til 6,3 tonn
Opp til 8 tonn
Opp til 10 tonn
39 meter
35 meter
34 meter
Hvis løftehøyden er den avgjørende faktoren, er en endrager traverskran type ELS med sidemontert løpekatt det riktige valget.

ABUS endragerkraner tilbys i spesielle varianter som gjør det lett å tilpasse seg de stedlige montasjeforhold, og med sine gunstige byggemål oppnås den beste øvre krokstilling. Standard krandragerkonfigurasjon 3 (se innbyggingsvarianter i produktgalleriet eller side 7 i brosjyren) er den optimale løsningen når en planlegger nybygg, og ønsker kran med de minste utkjøringsmålene.

ELS har dragere i et vridningsstivt, sveiset boksprofil og har som nevnt en sidemontert løpekatt som gir den aller høyeste øvre krokstilling av endragerkranene og dermed optimal utnyttelse av den tilgjengelige høyden i bygget.

Forespørsel

1Kontaktinfo
2Behov
Alle våre kraner kan modelleres i enten STP eller IFC-format slik at du enkelt kan integrere kranene inn i f.eks. BIM-modeller!
3D-tegninger produseres normalt innen 1 time.