Vedlikehold

Vedlikehold og service på kraner er en tjeneste som tilbys av Industrikran Norge. Tjenesten har som mål å sikre at kraner fungerer optimalt og sikkert ved å utføre forebyggende vedlikehold, rutinemessige inspeksjoner og reparasjoner ved behov.

Forebyggende vedlikehold er en viktig del av tjenesten, og det innebærer å inspisere kranene jevnlig for å identifisere og løse potensielle problemer før de fører til en driftsstans eller ulykker. Dette kan inkludere smøring av bevegelige deler, justering av bremser og kontroll av elektriske systemer.

Alt dette kan våre teknikere og montører bistå med, service som både sørger for økt sikkerhet og sparte kostnader. Først og fremst fordi vi ved de periodiske kontrollene ikke bare påpeker feil, men kan rette en rekke av dem ved samme besøk. Men også fordi en tidlig diagnose og regelmessig vedlikehold utført av våre skolerte kranteknikere kan forhindre at et lite problem utvikler seg til et stort.

Våre teknikere utfører kontroll, service og vedlikehold på de fleste kranmerker.

Gjelder det reservedeler, reparasjoner og driftsstans er vi aldri langt unna, heller ikke utenfor normal kontortid: Direkte mobilnummer til alle ledere og teknikere i Industrikran Norge AS finnes nemlig på vår hjemmeside av en god grunn: Dersom det utenkelige likevel skulle skje, så skjer det helt sikkert når det passer som dårligst

Tjenesten er viktig for å sikre sikkerheten til arbeidere som bruker kraner på byggeplasser, fabrikker og andre arbeidsplasser. Det kan også bidra til å forlenge levetiden til kraner, redusere kostnadene for reparasjoner og unødvendig nedetid, og forbedre effektiviteten og produktiviteten til arbeidsplassen.

Bruk gjerne svarskjemaet nedenfor til å kontakte oss for et tilbud på en vedlikeholdsavtale for kranparken i bedriften.

Kontaktskjema

Send oss en uforpliktende forespørsel dersom du har et prosjekt du vil ha vurdert. Fyll ut skjemaet nedenfor så tar vi kontakt snarest mulig.

Hva er 10+4?