Service og kontroll

Service, kontroll og sertifisering av kraner og komponenter er elementer i vårt tjenestetilbud som er viktig for kjøperens trygghet og brukernes sikkerhet.

Vi tilbyr serviceavtaler som kan omfatte:

  • Periodisk sakkyndig kontroll
  • Eventuelt mellomkontroll/forebyggende vedlikehold
  • Restlevetidsberegning
  • Rådgivning
  • Ajourhold av krandokumenter

Arkivet – enkel administrasjon av utstyr og kontrollrutiner
For å hjelpe kunden og oss selv har vi utviklet et databasert system for registrering av utstyr, administrasjon av kontrollrutiner og rapportering av kontroller i henhold til de til enhver tid gjeldende regler og forskrifter.

Systemet har vi gitt navnet ARKIVET, ettersom det registrerer, lagrer og gir utstyrseier, kontrollorgan og myndigheter nødvendig og lovpålagt tilgang til resultat av og status på alle utførte kontroller ved innlogging via internett.

Les mer om Arkivet her.

Kontaktskjema

Send oss en uforpliktende forespørsel dersom du har et prosjekt du vil ha vurdert. Fyll ut skjemaet nedenfor så tar vi kontakt snarest mulig.

Hva er 10+4?