STAHL CraneSystems

STAHL CraneSystems leverer komponenter og hele anlegg til kran- og systembyggere over hele verden, og med dem i ryggen kan vi tilby spesialløsninger basert på verdens mest omfattende utvalg av løfte-teknologi og krankomponenter.

Velg produkt du ønsker å lese mer om

STAHL CraneSystems er både en verdensomspennende produsent av taljer og krankomponenter samt en leverandør av metodiske tekniske løsninger. Mer enn 140 år gammelt er selskapet en global leder innen eksplosjonssikker kranteknologi og tilbyr en av de bredeste og mest komplette produktporteføljene som er tilgjengelige på markedet.

Ex-produkter

STAHL CraneSystems er verdens ledende spesialist på eksplosjonsbeskyttelese og tilbyr som global markedsleder et komplett program eksplosjons-beskyttede produkter for løfting, kjøring og styring.

Opphavet til eksplosjonsbeskyttelese finner vi i gruvedrift, der arbeiderne er utsatt for fare grunnet eksplosiv gruvegass. Dette gjelder særlig i enkelte kullgruver under jorden der metangass blander seg med kullstøv og luft og danner en eksplosjonsfarlig atmosfære.

Eksplosjonsfarlige atmosfærer kan imidlertid også oppstå i andre industrigrener, for eksempel i kjemisk og petrokjemisk industri. Elektriske apparater som brukes i eksplosive atmosfærer må derfor være konstruert slik at de ikke kan bli en tennkilde.

Last ned brosjyren og få vite mer om:

 • STAHL Ex kjettingtaljer
 • STAHL Ex wiretaljer
 • STAHL Ex komponenter
 • STAHL Ex drivsystem
 • STAHL Ex styresystem
 • STAHL Ex strømtilførsel
 • STAHL Ex koblingsskap
 • STAHL Ex kjøredrifter
 • STAHL Ex hjulkasser
 • STAHL Ex styreorganer
 • STAHL Ex LNG-taljer
 • STAHL reservedeler
 • STAHL service

LNG-produkter

LNG-taljer fra STAHL CraneSystems er spesielt utviklet for vedlikeholdsarbeider på kondenseringsanlegg for naturgass (LNG). Med sine kvalitetskomponenter og robuste utførelse er de godt egnet for bruk i kystnære områder med krevende klimatiske forhold.

Utstyrt med to wiretromler, to girkasser og to motorer er de eksplosjonsbeskyttet og sertifisert etter de strengeste ATEX direktivene og IECEx forskriftene. Opptil fem ganger årlig må pumpene som mater den –161 °C kalde naturgassen i rørsystemet tas ut av de 70 m høye tankene for vedlikeholdsarbeider i det fri. Med de ekstreme forholdene i tankene trengs spesialwire som hele tiden befinner seg i tanken og er fast forbundet med LNG-pumpene.

Ved vedlikehold kobles wirene til heiseverkene gjennom et wirelås, altså ingen lastkrok. Siden alle sikkerhetsrelevante komponenter er dublert kan løftet fortsette selv om den ene wiren ryker. Under løft er kun den ene wiren belastet, den andre følger etter som slakk part som sikring. Ryker heisewiren under løft fortsetter det andre heiseverket løftet.

Det pendlende og dempede opphenget av heiseverket fanger opp og demper rykket fra den plutselige lastvekslingen. På grunn av dette opphenget ansees LNG-heiseverkene fra STAHL CraneSystems i dag som de sikreste på markedet.

 • Bygget av velprøvde standardkomponenter
 • Heiseverk, gir, trommel og motor er alle dublert.
 • Spesialwirer som er tilkoblet med wirelås.
 • Spesiell utsparing for wirelåsen i trommelen
 • Konstruksjonen minimerer farene ved wirebrudd
 • Innebygde lastsensorer overvåker strømbelastningen
 • Pålitelig, kraftig, lite vedlikeholdskrevende, FEM-klassifisert
 • Spesialutførelse for bruk i LNG-anlegg
 • Godkjenninger ihht. ATEX og IECEx

Spesial-produkter

STAHL CraneSystems serie ST er regnet blant verdens mest anvendelige og omfattende kjettingtaljeprogram, og oppbyggingen av seriefremstilte deler borger for et førsteklasses produkt til gunstige priser. Den modulære konstruksjonen tillater et stort antall kombinasjoner av tilleggsutstyr som muliggjør individuelle løsninger.

ST-serien omfatter 13 varianter med kapasiteter fra 125 til 6.300 kg, og taljene kan monteres stasjonært eller med manuelt skyvbar eller elektrisk drevet løpekatt. I brosjyren med spesialløsninger finnes en rekke standard spesialløsninger for spesielle anvendelser som skulle dekke de aller fleste behov, og  for de største utfordringene står ingeniørteamet til STAHL CraneSystems klare til å utvikle skreddersydde løsninger på dine problemer.

Produktene under er bare et lite utvalg av et stort antall «standard» spesialløsninger.  Kontakt oss så finner vi sammen med STAHL CraneSystems den beste løsningen på ditt spesielle behov!