Varmearbeid

Opplæringens varighet:

7,5 timer inklusive teoretisk prøve og slukkeøvelse.

Kurset gjennomføres i sin helhet av Zafe AS og kompetansebevis utstedes av dem.

Formål med opplæringen:

Formålet med opplæringen er å gi den som skal utføre varme arbeider nødvendig kompetanse slik at en mestrer utførelsen av det varme arbeidet på en brannsikker måte.

Utøveren får kjennskap til relevante lover og forskrifter, sikkerhetsforskriften, grunnleggende brannteori og risiko tilknyttet utførelsen av det varme arbeidet.

Utøveren skal tilegne seg forståelse for:
– Sertifiseringsordningen
– Sikkerhetsforskriften for varme arbeider
– Brannteori
– Lover og forskrifter som er relevant for utførelse av varme arbeider
– Farer ved varme arbeider: før, under og etter arbeidet
– Slokkeøvelse

Læremateriell

Vi bruker læremateriell utgitt av Norsk Brannvernforening. Lærebok, arbeidsbok og teoriprøve er tilgjengelig på norsk, engelsk og polsk.

Priser finner du ved å trykke «Til kurskalender» 

Kort om kurset 
7,5 timer
Teoretisk prøve 
Slukkeøvelse

For påmelding, bruk kurskalender eller send en epost:
kurs@zafe.no