Praksis masseforflytningsmaskin

Praksis masseforflytnings-maskin

Opplæringens varighet:

32 timer praksisopplæring pr klasse.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

Kurset gjennomføres i sin helhet av Zafe AS og kompetansebevis utstedes av dem.

Opptaksvilkår:

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført teorikurs masseforflytningsmaskin.

Formål med opplæringen:

Formålet med opplæringen er å gi førere av masseforflytningsmaskiner allsidig praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk av masseforflytningsmaskiner, slik at ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Opplæringen skal gi fører så gode kjøreferdigheter at vedkommende selvstendig på en sikker måte skal kunne betjene masseforflytningsmaskiner.

Opplæringen avsluttes med en praktisk prøve.

Utstyr

1 stk Volvo EC35D gravemaskin.

1 stk Volvo L20F hjullaster.

1 stk Wacker Neuson 3001 dumper.

Pris ved forspørsel

Kort om kurset 
32 timer praksis
Praktisk prøve
Klasse M2
Klasse M4
Klasse M6

For påmelding, bruk kurskalender eller send en epost:
kurs@zafe.no