Praksis G4 Traverskran

Opplæringens varighet:

16 timer praksisopplæring.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

Kurset gjennomføres i sin helhet av Zafe AS og kompetansebevis utstedes av dem.

Opptaksvilkår:

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført teorikurs G4 traverskran.

Formål med opplæringen:

Formålet med opplæringen er å gi traverskranførere allsidig praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk av traverskraner, slik at ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Opplæringen skal gi fører så gode kjøreferdigheter at vedkommende selvstendig på en sikker måte skal kunne gjennomføre løfteoppdrag.

Opplæringen avsluttes med en praktisk prøve.

Utstyr:

4 stk radiostyrte traverskraner med tilhørende løfteredskap.

Priser finner du ved å trykke «Til kurskalender» 

Kort om kurset 
16 timer praksis
Praktisk prøve
Klasse G4 og G11

For påmelding, bruk kurskalender eller send en epost:
kurs@zafe.no