G8 Lastebilkran

Opplæringens varighet:

44 timer teoriundervisning inklusive modul 1.1 og 2.3, samt 8 timers praktisk bruk.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

Kurset gjennomføres i sin helhet av Zafe AS og kompetansebevis utstedes av dem.

Opptaksvilkår:

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.1 og 2.3.

Modul 1.1 og 2.3 gjennomføres i første del av kurset.

Formål med opplæringen:

Formålet med opplæringen er å gi lastebilkranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeidsoperasjoner unngås.

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for lastebilkraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Opplæringen avsluttes med en teoretisk prøve.

Når kandidaten har bestått teoretisk prøve, samt 8 timer praktisk bruk kan en velge å gjennomføre 40 timer bedriftsintern praksisopplæring eller 24 timer praksisopplæring hos Zafe AS.

Læremateriell

Vi bruker læremateriell utgitt av Angerman forlag. Lærebok og teoriprøve er tilgjengelig på norsk.

Priser finner du ved å trykke «Til kurskalender» 

Kort om kurset 
44 timer teori
Teoretisk prøve
Klasse G8 og G11

For påmelding, bruk kurskalender eller send en epost:
kurs@zafe.no