Arbeidsvarsling 3

Opplæringens varighet:

3 timer teoriundervisning + praktisk øvelse

Kurset gjennomføres i sin helhet av Zafe AS og kompetansebevis utstedes av dem.

Opptaksvilkår:

Kandidaten må dokumentere å ha gjennomført og bestått prøve for kurs 1 eller 2.

Kandidaten må gyldig førerkort klasse B.

Kandidaten skal beherske norsk muntlig.

Formål med opplæringen:

Formålet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger.

Deltakerne skal etter gjennomgått kurs ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigering skal utføres i praksis, de faremomenter som en trafikkdirigent utsettes for, og hvordan vedkommende best skal beskytte seg under utførelsen av arbeidet.

Opplæringen avsluttes med en teoretisk prøve og praktisk øvelse.

Priser finner du ved å trykke «Til kurskalender» 

Kort om kurset 
3 timer teori
Teoretisk prøve 
Praktisk øvelse

For påmelding, bruk kurskalender eller send oss en epost:
kurs@industrikran.no