Arbeidsvarsling 1

Opplæringens varighet:

6 timer teoriundervisning

Kurset gjennomføres i sin helhet av Zafe AS og kompetansebevis utstedes av dem.

Formål med opplæringen:

Formålet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. 

De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

Opplæringen avsluttes med en teoretisk prøve.

Priser finner du ved å trykke «Til kurskalender» 

Kort om kurset 
6 timer teori
Teoretisk prøve

For påmelding, bruk kurskalender eller send en epost:
kurs@zafe.no