ABUS Kransystemer

Løsninger på de ekstra tunge oppgavene. Med ABUS traverskraner flyttes laster opp til 120 tonn!

 • ABUS Group er en av verdens ledende produsenter av traverskraner og taljer
 • Verdensomspennende salg og service
 • Mer enn 1100 ansatte i Europa
 • Flere produksjonssteder i Tyskland
 • Produktspekter: Kransystemer opp til 120 tonn SWL
 • Kunde skreddersydde materialhåndteringsløsninger

Vårt utvalg

ABUS «Kranhaus» ble ferdigstilt i 2016 og der kan du operere laster på egen hånd med en kraftig traverskran, stå på en 8 meter høy kran som beveger seg over banen eller bare nyte hvordan ABUControl med antisvai fungere – Alt dette ved hovedkontoret i Gummersbach der ABUS tilbyr en oversikt over gjeldende kranteknologi samt et spennende innblikk i virkelige arbeidssituasjoner
i et bygg på 1.600 m2.

Se video av Kranhaus og hva det har å tilby!

Kraner på et høyt nivå!

Med en av verdens største produsenter av standard industrikraner i ryggen kan vi si at vi er stolte leverandører av kraner til norsk industri.

TOGETHER WE MOVE MORE
Uansett hvor vanskelig oppgaven er eller hvor krevende forholdene er – sammen løser vi utfordringene mye lettere.
Denne teamarbeidsdynamikken er like sann i vårt selskap som det er for partnerskapet med våre leverandører.
Vi rådfører oss med hverandre og ser etter den beste løsningen for den spesifikke løfteapplikasjonen.

Som et familieselskap er ABUS uavhengige fra investorenes interesser og drar nytte av det høye engasjementet fra eierne.

Sammen med ABUS identifiserer vi mulighetene for å ta deg med på de raskeste, sikreste og mest effektive veiene til et sikkert krankjøp!

Familiebedrift

Som en familiedrevet bedrift står ABUS for:

 • Kontinuitet i forretningsstrategi og kundeorientering
 • Uavhengighet fra investorinteresser
 • Personlig involvering og engasjement fra eier til driften av selskapet

ABUS historie

2016Idriftsettelse av utstillings- og seminarsenteret KranHaus og tilhørende administrasjonsbygg
2015Introduksjon av ABUS EOT krankontrollsystem ABUControl og av det modulære wireheisverket GM1000m
2012Introduksjon av vår egen radiostyring ABURemote
2011Bygging av en 15 000 m² fabrikk i Gummersbach-Herreshagen for å produsere store standard EOT-kraner
2007Ferdigstillelse av nytt kontorbygg ved hovedkontoret i Gummersbach–Lantenbach
Kjøp av et større industriområde i Gummersbach for et produksjonsanlegg der større EOT-kraner og wireheisverk skal bygges
2006–2007Lansering av oppgraderte og standardiserte hjulkasser
2006 Stiftelse av et datterselskap for produktdistribusjon og service i Polen
2005Produksjon av wireheisverk nr. 100 000.
2002–2005Introduksjon av ABUCompact modulær kjettingtalje
2002Utvikling av standardsortiment for 100 tonns SWL-kran
2001Stiftelse av et datterselskap for produktdistribusjon og service i Frankrike
Lansering av ABUS radiostyringen Mini-RC
2000Produksjon av kjettingtalje nr. 100.000
1999Lansering av kjettingtaljen ABUCompact GMC
Introduksjon av ABUS elektroniske lastindikasjonssystem LIS-SE
1997Stiftelse av et datterselskap for produktdistribusjon og service i Kina (Shanghai)
Bygging av en 11 000 m² fabrikk i Gummersbach-Lantenbach å produsere standard EOT-kraner med en kapasitet på mer enn 4000 traverskraner i året
1996Stiftelse av et datterselskap for produktdistribusjon og service i Nederland
1995Introduksjon av ABUS-trykkknapptablå
1994Stiftelse av et datterselskap for produktdistribusjon og service i Spania og UK
1993Stiftelse av et datterselskap for produktdistribusjon og service i Sverige
1989Bygging av ny fabrikk i Marienheide-Rodt som skal brukes som distribusjonssenter samt til produksjon av svingkraner og lettbanesystem (HB system)
1987Nytt utviklingssenter i Marienheide (nær Gummersbach)
1984Lansering av  kjettingtaljer og HB lettbane-system
1984Introduksjon av  ABUS wireheisverk
1974Start av utvikling av egne krankomponenter (hjulkasser med ABUS AZ)
1965Bygging av den første fabrikken i Gummersbach-Lantenbach
1965ABUS stiftet av Werner Bühne i Wetter a. d. Ruhr

Kraner på et høyt nivå!

Med en av verdens største produsenter av standard industrikraner i ryggen kan vi si at vi er stolte leverandører av kraner til norsk industri.

TOGETHER WE MOVE MORE
Uansett hvor vanskelig oppgaven er eller hvor krevende forholdene er – sammen løser vi utfordringene mye lettere.
Denne teamarbeidsdynamikken er like sann i vårt selskap som det er for partnerskapet med våre leverandører.
Vi rådfører oss med hverandre og ser etter den beste løsningen for den spesifikke løfteapplikasjonen.

Som et familieselskap er ABUS uavhengige fra investorenes interesser og drar nytte av det høye engasjementet fra eierne.

Sammen med ABUS identifiserer vi mulighetene for å ta deg med på de raskeste, sikreste og mest effektive veiene til et sikkert krankjøp!

Familiebedrift

Som en familiedrevet bedrift står ABUS for:

 • Kontinuitet i forretningsstrategi og kundeorientering
 • Uavhengighet fra investorinteresser
 • Personlig involvering og engasjement fra eier til driften av selskapet

Historie

2016 Commissioning of the exhibition and seminar center KranHaus and the associated administrative building
2015 Introduction of ABUS EOT crane control system ABUControl and of the modular wire rope hoist GM1000m
2012 Introduction of our own radio remote control ABURemote
2011 Construction of a 15,000 m² factory in Gummersbach-Herreshagen to produce large standard EOT cranes
2007 Completion of new office building at headquarters in Gummersbach–Lantenbach Purchase of a larger industrial area in Gummersbach for a production plant where larger EOT cranes and wire rope hoists should be constructed
2006–2007 Launch of the modular generation of end carriages
2006 Foundation of a subsidiary company for product distribution and service in Poland
2005 Production of the 100,000th wire rope hoist
2002–2005 Introduction of the ABUCompact modular chain hoist
2002 Standard range development into the 100 tonne SWL crane market segment
2001 Foundation of a subsidiary company for product distribution and service in France Launch of the ABUS radio remote control system Mini-RC
2000 Production of the 100,000th chain hoist
1999 Launch of the light chain hoist ABUCompact GMC Introduction of the ABUS electronic load indication system LIS-SE
1997 Foundation of a subsidiary company for product distribution and service in China (Shanghai) Construction of a 11,000 m² factory in Gummersbach-Lantenbach to produce standard EOT cranes with a capacity of more than 4000 overhead travelling cranes a year
1996 Foundation of a subsidiary company for product distribution and service in the Netherlands
1995 Introduction of the ABUS push button pendant control
1994 Foundation of a subsidiary company for product distribution and service in both Spain and the UK
1993 Foundation of a subsidiary company for product distribution and service in Sweden
1989 Construction of the factory in Marienheide-Rodt to be used as distribution centre as well as for the production of jib cranes and the light crane system (HB system)
1987 New development centre in Marienheide (close to Gummersbach)
1984 Launch of the ABUS chain hoists and the HB-System
1984 Introduction of the ABUS wire rope hoists
1974 Start of the development of own crane components (end carriages with ABUS centralised drive AZ)
1965 Construction of the first factory in Gummersbach-Lantenbach
1965 Company foundation by Werner Bühne in Wetter a. d. Ruhr