ELV og ELK endrager traverskran

ABUS endrager traverskraner er robuste og pålitelige løfteverktøy som er ideelle for å håndtere tung last på en sikker og effektiv måte. Alle ABUS traverskraner er konstruert med høykvalitetskomponenter og er kjent for sin enkle betjening og lave vedlikeholdsbehov. Med kapasitet opptil 16 t og spennvidder på opptil 29,5 m (lastavhengig) gjør de velegnet for bruk innenfor industri, verksteder, lager og logistikk.

Les mer om kranen ved å klikke på «Last med PDF».

Teknisk

  • ELV = Endrager bjelkeprofil
  • ELK = Endrager boksdrager
  • SWL opp til 16 tonn
  • Spenn opptil 29,5 meter (lastavhengig)
  • Leveres med ABURemote radiostyring som standard
  • Med kjetting- eller wiretalje
  • Optimalisert takhøyde med alternative innbyggingsvarianter
  • Høyest mulig krokposisjon kan oppnås
  • Intelligente funksjoner – kan leveres med ABUControl

Mer info

Kapasitet (t)

Maks spennvidde (m)

Type ELV
Opp til 5 tonn
Opp til 6,3 tonn
Opp til 8 tonn
Opp til 10 tonn

Type ELK
Opp til 5 tonn
Opp til 10 tonn
Opp til 16 tonn
Type ELK
18,5 meter
17,5 meter
17 meter
15 meter

Type ELK
29,5 meter
17,5 meter
22 meter
Med ABUS endragerkraner type ELV og ELK er det mulig å realisere rasjonell materialflyt med løfteevner opp til 16 tonn og spennvidder opptil 29,5m. Da minste sikkerhetsavstand til tak for endragerkraner i dette kapasitetsområdet ikke er større enn 100mm kan derfor de stedlige byggemål utnyttes optimalt, uten tilleggskostnader for ekstra ombygginger.

ABUS endragerkranene tilbys i spesielle varianter som gjør det lett å tilpasse seg de stedlige montasjeforhold, og med sine gunstige byggemål oppnås den beste øvre krokstilling. Standard krandragerkonfigurasjon 3 (se innbyggingsvarianter i produktgalleriet eller side 7 i brosjyren) er den optimale løsningen når en planlegger nybygg, og ønsker kran med de minste utkjøringsmålene.

I tillegg inneholder ABUS-programmet tilbehør som gjør det lett å tilpasse seg bygninger med spesielle utfordringer. Endragerkranene av typen ELV har dragere i et kraftig H-profil, mens typene ELK og ELS har dragere i et vridningsstivt, sveiset boksprofil. Type ELS har sideløpekatt, og er den som gir den aller høyeste øvre krokstilling av endragerkranene og dermed optimal utnyttelse av den tilgjengelige høyden i bygget.

Forespørsel

1Kontaktinfo
2Behov
Alle våre kraner kan modelleres i enten STP eller IFC-format slik at du enkelt kan integrere kranene inn i f.eks. BIM-modeller!
3D-tegninger produseres normalt innen 1 time.