Truckførerkurs

Opplæringens varighet:

22 timer teoriundervisning inklusive modul 1.1, samt 6 timer praktisk bruk.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

Kurset gjennomføres i sin helhet av Zafe AS og kompetansebevis utstedes av dem.

Opptaksvilkår:

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.1.

Modul 1.1 gjennomføres første dag av kurset. 

Formål med opplæringen:

Formålet med opplæringen er å gi truckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås.

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for truckers konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Opplæringen avsluttes med en teoretisk prøve.

Når kandidaten har bestått teoretisk prøve, samt 6 timer praktisk bruk kan en velge å gjennomføre 20 timer bedriftsintern praksisopplæring pr klasse eller 14 timer praksisopplæring pr klasse hos Zafe AS.

Læremateriell

Vi bruker læremateriell utgitt av Angerman forlag. Lærebok og teoriprøve er tilgjengelig på norsk, engelsk og polsk.

Priser finner du ved å trykke «Til kurskalender» 

Kort om kurset:

22 timer teori
6 timer praktisk bruk
Teoretisk prøve
Klasse T1
Klasse T2
Klasse T3
Klasse T4
Klasse T5

For påmelding, bruk kurskalender eller send en epost:
kurs@zafe.no