Stortruckførerkurs

Opplæringens varighet:

8 timer teoriundervisning.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

Kurset gjennomføres i sin helhet av Zafe AS og kompetansebevis utstedes av dem.

Opptaksvilkår:

Kandidaten må dokumentere å inneha truckførerbevis.

– For klasse T6, må vedkommende ha kompetansebevis klasse T5.

– For klasse T8, må vedkommende ha kompetansebevis klasse T4.

Formål med opplæringen:

Formålet med opplæringen er å gi stortruckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av stortrucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med stortruckkjøring unngås.

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for stortruckers konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Opplæringen avsluttes med en teoretisk prøve.

Når kandidaten har bestått teoretisk prøve kan en velge å gjennomføre 20 timer bedriftsintern praksisopplæring pr. klasse eller 16 timer praksisopplæring pr. klasse hos Zafe AS.

Læremateriell

Vi bruker læremateriell utgitt av Angerman forlag. Lærebok og teoriprøve er tilgjengelig på norsk.

Priser finner du ved å trykke «Til kurskalender» 

Kort om kurset 
8 timer teori
Teoretisk prøve
Klasse T6
Klasse T8
Klasse T8.1
Klasse T8.2
Klasse T8.4

For påmelding, bruk kurskalender eller send en epost:
kurs@zafe.no