Personløfter

Opplæringens varighet:

10 timer undervisning

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

Kurset gjennomføres i sin helhet av Zafe AS og kompetansebevis utstedes av dem.

Formål med opplæringen:

Formålet med opplæringen er å gi brukere en god grunnopplæring, teoretisk og praktisk, i sikker bruk av personløfter.

Opplæringen skal gi brukere god innsikt i prinsippene i personløfterens konstruksjon, nødprosedyrer, virkemåter, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med oppstilling og bruk unngås.

Teoridelen av kurset dekker klasse A, klasse B og klasse C.

Læremateriell

Vi bruker læremateriell utgitt av Angerman forlag. Fagforfatter er ansatt i Zafe AS. Lærebok og teoriprøve er tilgjengelig på norsk, engelsk og polsk.

Utstyr:

Til den praktiske delen av kurset har vi tilgjengelig personløfter klasse A og klasse B.

Priser finner du ved å trykke «Til kurskalender» 

Kort om kurset 
10 timer undervisning
Teoretisk prøve
Klasse A
Klasse B
Klasse C

For påmelding, bruk kurskalender eller send en epost:
kurs@zafe.no