Masseforflytningsmaskin

Masseforflytnings-maskin

Opplæringens varighet:

32 timer teoriundervisning inklusive modul 1.1, samt 8 timer praktisk bruk.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

Kurset gjennomføres i sin helhet av Zafe AS og kompetansebevis utstedes av dem.

Opptaksvilkår:

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.1.

Modul 1.1 gjennomføres i første del av kurset.

Formål med opplæringen:

Hensikten med opplæringen er å gi førere av masseforflyttingsmaskiner en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeidsoperasjoner unngås.

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for masseforflyttingsmaskiners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Opplæringen avsluttes med en teoretisk prøve.

Når kandidaten har bestått teoretisk prøve, samt 8 timer praktisk bruk kan en velge å gjennomføre 32 timer bedriftsintern praksisopplæring eller 32 timer praksisopplæring hos Zafe AS.

Læremateriell

Vi bruker læremateriell utgitt av Angerman forlag. Lærebok og teoriprøve er tilgjengelig på norsk og engelsk.

Priser finner du ved å trykke «Til kurskalender» 

Kort om kurset 
32 timer teori
Teoretisk prøve
Klasse M1
Klasse M2
Klasse M3
Klasse M4
Klasse M5
Klasse M6

For påmelding, bruk kurskalender eller send en epost:
kurs@zafe.no