G11 Stropp og signal

Opplæringens varighet:

24 timer teoriundevisning inklusive modul 1.1.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

Kurset gjennomføres i sin helhet av Zafe AS og kompetansebevis utstedes av dem.

Opptaksvilkår:

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.1.

Modul 1.1 gjennomføres i første del av kurset.

Formål med opplæringen:

Formålet med opplæringen er å gi kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere en god generell grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskap, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Opplæringen avsluttes med en teoretisk prøve.

Læremateriell

Vi bruker læremateriell utgitt av Angerman forlag. Lærebok og teoriprøve er tilgjengelig på norsk.

Priser finner du ved å trykke «Til kurskalender» 

Kort om kurset 
24 timer teori
Teoretisk prøve 
Klasse G11

For påmelding, bruk kurskalender eller send en epost:
kurs@zafe.no