Kompetanseområder

Vi er godkjent av sertifiseringsorganet ASAS som virksomhet type S1, med rett til å utføre periodisk kontroll og til å sertifisere arbeidsutstyret når det foreligger attest på at dette er konstruert etter anerkjente normer.

Dette gjelder for følgende kompetanseområder:

G1 – Mobilkraner
G2 – Tårnkraner
G3 – Portal-, Sving og Container-kraner
G4 – Bro/traverskraner, inkludert motoriserte svingkraner og shuttleliftkraner
G7 – Vinsjer/spill/taljer, manuelle lett-, søylesving- og veggsving-kraner
G8 – Kjøretøymonterte kraner
G10 – Manuelt drevne taljer
G20 – Fastmonterte hydrauliske kraner
RX – Alle typer løfteredskaper
PX – Alle typer personløftere
HX – Alle typer hengestillas
TX – Alle typer løfte og stablevonger for gods
MX – Alle typer masseforflytningsmaskiner
SX – Alle typer scenerigger
KX – Alle typer klatrestillas for høyder over 3 meter
BHX – Byggeplassheiser, alle typer
TBX – Alle typer trallebaner

Leverandør-godkjenninger